Füstgátló ajtók és tűzgátló ajtók

Füstgátló ajtók és tűzgátló ajtók és az ahhoz kapcsolódó jogszabályok

A Belügyminiszter 28/2011–es rendeletének 585-ös §-ának 1. bekezdése rendelkezik a füst és tűzgátló ajtók ellenőrzéséről, az ellenőrzés gyakoriságáról valamint a füst és tűzgátló szerkezeteken kötelezően feltüntetendő jelzésekről is.

1) A füstgátló ajtók önműködő csukódását havonta ellenőrizni kell. Az ellenőrzés elvégzését írásban rögzíteni kell.

(2) Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

(4) A füstgátló ajtókat „Füstszakaszhatár! Az ajtó önműködő csukódását biztosítani kell” felirattal vagy jelzéssel kell ellátni, tartós, jól észlelhető és olvasható méretű kivitelben.

Ugyancsak a Belügyminiszter rendelkezik a 45/2011-es rendeltében A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakról és munkakörökről. Ezen rendelet 4. bekezdése nevesíti a „ Tűzgátló nyílászáró-szerkezetek beépítését, javítását, karbantartását végzők” munkakörét

Cégünk 2012 májusától szakvizsgával rendelkező szakemberek segítségével végzi a tőrvényi előírásoknak megfelelően a füstgátló ajtók és tűzgátló ajtók, nyílászárok ellenőrzését, valamint az ellenőrzés naplóban való rögzítését.